Företagets lokaler är belägna vid Lindövägen med goda förbindelser till kunderna i Östergötland och Sörmland.
Den nya anläggningen som togs i bruk 2005 har stor kapacitet och ett högt kvalitets- och miljötänkande.

Vi är miljöcertifierade. Vi är anslutna till REPA registret..