Kvalitet & Miljö

Hållbarhet skalad potatis

Våra färskskalade potatisar kan genom förvaring i kyla och syrefri atmosfär få flera dagars hållbarhet. Vid förvaring i temperatur +8°C erhålls en hållbarhet på 7 dagar.
 


Produktsäkerhet - HACCP

Skaleriet följer en godkänd och väl fungerande HACCP plan.
(HACCP = en internationell livsmedelssäkerhetsstandard - Hazard Analysis Critical Control Points)

 

Näringsinnehåll per 100g skalad potatis (genomsnitt)

Energivärde 75 kcal
Protein 1,5 g
Kolhydrat 16 g
Fett 0,1 g
Kostfiber 1,5 g
Vitamin C 11 mg

 

 

Miljöpolicy Skalerian Ab

Vi skall genom öppenhet och engagemang för miljöfrågorna skapa förtroende för vår verksamhet hos kunder, ägare, anställda, allmänhet och myndigheter. Miljöfrågorna skall införlivas i alla delar av vår verksamhet.

Här nedan nämnda punkter åskådliggör vår inställning:

·         Vi skall med en helhetssyn, ständig förbättring och mätbara miljömål eftersträva låg påverkan på miljön.

·         Vi skall följa tillämplig miljölagstiftning samt de lagar, förordningar och föreskrifter som vi berörs av.

·         Vi skall i all verksamhet hushålla med naturresurser och energi.

·         Vi skall sätta människors hälsa och säkerhet i centrum.

·         Vi skall på förhand analysera miljöpåverkan av nya verksamheter.

·         Vi skall utbilda, informera och stimulera vår personal till engagemang, delaktighet och ansvar i miljöarbetet.

·         Vi skall ställa lika höga miljökrav på leverantörer, entreprenörer och samarbetspartners som vi ställer på vår egen verksamhet.

·         Vi skall öppet redovisa vårt miljöarbete och vår miljöpåverkan.